open of niet i.v.m Coronavirus

Wij hebben besloten open te blijven zolang dit kan en mag!

Wij verzoeken onze cursisten en bezoekers wel nadrukkelijk om te minste 1,5 meter afstand te houden van een ieder. In geval van mogelijke griepklachten verzoeken wij u thuis te blijven.

Als er wijzigingen zijn in dit beleid melden we dit hier op de website.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan van Maris

Kunst in de Polder