open of niet i.v.m Coronavirus

Wij hebben besloten open te blijven zolang dit kan en mag!

Wij verzoeken onze cursisten en bezoekers wel nadrukkelijk om te minste 1 meter afstand te houden van een ieder. In geval van mogelijke griepklachten verzoeken wij u thuis te blijven.

Als er wijzigingen zijn in dit beleid melden we dit hier op de website.

Met vriendelijke groet,

 

Gert-Jan van Maris

Kunst in de Polder